Paritta Pali
 Paritta Pali    1. Namaskara Gatha
     2. Vandana
     3. Tisarana
     4. Pancasila ( 5 Sila)
     5. Atthangasila (8 Sila)
     6. Dasasila (10 Sila)
     7. Buddhanussati
     8. Dhammanussati
     9. Sanghanussati
     10. Mahakarunikonathotiadigatha
     11. Maha Jaya Mangala Gatha
     12. Namokaratthaka Gatha
     13. Ratanattayanubbhavadigatha
     14. Saccakiriya Gatha
     15. Sumangala Gatha I
     16. Sumangala Gatha II 
     17. Abhaya Paritta
     18. Angulimala Paritta
     19. Atanatiya Paritta
     20. Bojjhanga Paritta
     21. Khandha Paritta
     22. Vattaka Paritta
     23. Adittapariyaya Sutta
     24. Annattalakkhana Sutta
     25. Bala Sutta
     26. Dhammacakkappavattana Sutta
     27. Dhammaniyama Sutta
     28. Karaniyametta Sutta
     29. Mangala Sutta
     30. Saraniyadhamma Sutta
     31. Pattumodana Paritta
     32. Ratana Sutta
     33. Vijaya Sutta
     34. Abhinhapaccavekkhana
     35. Brahma Viharapharana
     36. Culla Mangala Cakkavala 
     37. Etavatta
     38. Pattidana
     39. Sakkatva Tiratanam


1. Namaskara Gatha
     Araham Sammasambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam abhivademi
     Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammam namassami
     Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sangham namami
      Sang Bhagava, Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna; aku bersujud dihadapan Sang Buddha, Sang Bhagava.
       Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagava; aku bersujud dihadapan Dhamma.
       Sangha siswa Sang Bhagava telah bertindak sempurna; aku bersujud di hadapan Sangha.


 2. Vandana
    Namo Sanghyang Adi Buddhaya (3X)
    Namo Tassa Bhagavato  Arahato Sammasambuddhassa (3X) 
    Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. (3X)
     Terpujilah Sanghyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa.
       Terpujilah Sang Bhagava, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna.
       Terpujilah Para Bodhisattva Mahasattva.


 3. Tisarana
     Buddham Saranam Gacchami
     Dhammam Saranam Gacchami
     Sangham Saranam Gacchami
     Duitiyampi Buddham Saranam Gacchami
     Duitiyampi Dhammam Saranam Gacchami
     Duitiyampi Sangham Saranam Gacchami


     Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami
     Tatiyampi Dharmam Saranam Gacchami
     Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami


     Aku berlindung kepada Buddha.
       Aku berlindung kepada DHamma.
       Aku berlindung kepada Sangha.


      Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha.
       Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada DHamma.
       Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha.


      Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha.
       Untuk ketiga kalinya  aku berlindung kepada DHamma.
       Untuk ketiga kalinya  aku berlindung kepada Sangha.


 4. Pancasila Buddhis
     Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadiyami
     Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami
     Kamesu Micchacara Veramani Sikhapadam
     Musavada Veramani Sikkhapadam Samadiyami
     Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadiyami
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan.
     Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran.


 5. Atthangasila 
     Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadiyami
     Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami
     Kamesu Micchacara Veramani Sikhapadam
     Musavada Veramani Sikkhapadam Samadiyami
     Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadiyami
     Vikalabhojana Veramani Sikhapadam
     Naccagitavadita Visukadassana Malagandhavilepana Dharanamandana Vibhusanatthana Veramani 
          Sikkhapadam Samadiyami
     Uccasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadam Samadiyami
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan.
     Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran.
     Aku bertekad untuk melatih diri menghindari makan makanan setelah tengah hari.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari untuk tidak menari, menyanyi, bermain musik, pergi melihat tontonan-tontonan; memakai
            bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat kosmetik untuk tujuan menghias dan mempercantik diri..
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah.


 6. Dasasila 
     Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadiyami
     Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami
     Kamesu Micchacara Veramani Sikhapadam
     Musavada Veramani Sikkhapadam Samadiyami
     Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadiyami
     Vikalabhojana Veramani Sikhapadam
     Naccagitavadita Visukadassana Malagandhavilepana Dharanamandana Vibhusanatthana Veramani 
          Sikkhapadam Samadiyami
     Malagandhavilepana Dharanamandana vibhusanatthana Veramani Sikhapadam Samadiyami
     Uccasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadam Samadiyami
     Jataruparajata Patiggahana Veramani Sikhapadam Samadiyami
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan.
     Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran.
     Aku bertekad untuk melatih diri menghindari makan makanan setelah tengah hari.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari untuk tidak menari, menyanyi, bermain musik serta pergi melihat tontonan-tontonan.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari pemakaian bunga-bungaan, wangi-wangian,&  alat kosmetik untuk tujuan menghias& mempercantik diri.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan mewah.
       Aku bertekad untuk melatih diri menghindari nmenerima emas dan perak (uang). 


 7. Buddhanussati
     Iti Pi So Bhagava
     Araham Sammasambuddho Vijjacaranasampanno
     Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadammasarathi
     sattha Devamanussanam
     Buddho Bhagava ‘Ti      
       Demikianlah Sang Bhagava, Yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak-tandukNya,
       sempurna menempuh Sang Jalan (ke Nibbana), Pengenal Segenap Alam; Pembimbing Manusia Yang Tiada Taranya, Guru para dewa dan
       manusia Yang Sadar (Bangun), Yang Patut Dimuliakan.


 8. Dhammanussati
     Svakkhato Bhagavata Dhammo
     Sanditthiko Akaliko Ehipassiko
     Opanayiko Paccattam Veditabbo Vinnuhi ‘Ti
       Dhamma Sang Bhagava telah sempurna dibabarkan; berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam 
       ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing


 9. Sanghanussati
     Supatipanno bhagavato Savakasangho
     Ujupatipanno bhavago Savakasangho
     Nayapatipanno bhagavato Savakasangho
     Samicipatipanno bhagavato Savakasangho
     Yadidam cattari purisayugani
     attahapurisapuggala Esa Bhagavato Savakasangho
     Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Anjalikaraneyyo
     Anuttaram Punnakkhettam Lokassa ‘ti


       Sangha siswa Sang Bhagava telah bertindak baik       
       Sangha siswa Sang Bhagava telah bertindak lurus
       Sangha siswa Sang Bhagava telah bertindak benar
       Sangha siswa Sang Bhagava telah bertindak patut       
       Mereka merupakan empat pasang makhluk, terdiri dari delapan jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bhagava; Patut menerima 
           pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormaan; Lapangan untuk menanam jasa, yang tiada taranya di alam semesta.


 10. Mahakarunikonathotiadigatha
     Mahakaruniko natho
     Atthaya sabbapaninam
     Puretva parami sabba
     Patto sambodhimuttamam
     Etena saccavajjena
     Ma hontu sabbupaddava
     Mahakaruniko natho
     Atthaya sabbapaninam
     Puretva parami sabba
     Patto sambodhimuttamam
     Etena saccavajjena
     Ma hontu sabbupaddava


     Mahakaruniko natho
     Atthaya sabbapaninam
     Puretva parami sabba
     Patto sambodhimuttamam
     Etena saccavajjena
     Ma hontu sabbupaddava


       Sang pelindung yang maha welas asih 
       Untuk kepentingan semua makhluk
       Telah menyempurnakan semua paramita
       Mencapai Bodhi atas usaha-Nya sendiri      
       Berkat kebenana ucapan ini
       Semoga semua musibah lenyap adanya.      


        Sang pelindung yang maha welas asih 
       Untuk kepentingan semua makhluk
       Telah menyempurnakan semua paramita
       Mencapai Bodhi atas usaha-Nya sendiri      
       Berkat kebenana ucapan ini
       Semoga semua musibah lenyap adanya. 


        Sang pelindung yang maha welas asih 
       Untuk kepentingan semua makhluk
       Telah menyempurnakan semua paramita
       Mencapai Bodhi atas usaha-Nya sendiri      
       Berkat kebenana ucapan ini
       Semoga semua musibah lenyap adanya.       


 11. Maha Jaya Manggala Gatha
      Yankinci ratanam loke
      Vijati vividha puthu
      Ratanam Buddhasamam natthi
      Tasma sotthi bhavantu te
      Yankinci ratanam loke
      Vijjati vividha puthu
      Ratanam Dhammasamam natthi
      Tasma sotthi bhavantu te


      Yankinci ratanam loke
    Vijjati vividha puthu
      Ratanam Sanghasamam natthi
      Tasma sotthi bhavantu te


      Permata apa pun yang terdapat
      Dalam jagat raya ini
      Tiada satu pun yang menyamai Buddha Ratana
      Semoga anda sejahtera 


      Permata apa pun yang terdapat
      Dalam jagat raya ini
      Tiada satu pun yang menyamai Dhamma Ratana
      Semoga anda sejahtera


      Permata apa pun yang terdapat
      Dalam jagat raya ini
      Tiada satu pun yang menyamai Sangha Ratana
      Semoga anda sejahtera


 12. Namokaratthaka Gatha
     Namo arahato sammsambuddhassa mahesino
     Namo uttamadhammassa svakkhatasseva tenidha
     Namo mahasanghassapi visuddhasiladitthino
     Namo omatyaraddhassa ratanattayassa sadhukam
     Namo omakatitassa tassa vathuttayassapi
     Namo karappabhavena vigacchantu upaddava
     Namo karanubhavena suvatthi hotu sabbada
     Namo karassa tejena vidhimhi homi tejava
       Sujudku pada Maha Pertapa, Buddha nan Suci tanpa noda
       Sujudku pada Dhamma nan Mulia, yang telah dibabarkan dengan sempurna
       Sujudkupada Sangha na Agung yang ber-Sila dan ber-Pandangan Suci
       Sujudku pada Sang Tiratana, yang Mulia berkahnya dengan ‘aum’
       Sujudku pada Tiratana, yang telah bebas dari kekejaman.
       Dengan kekuatan sujudku ini, semoga semua gangguan lenyap.
       Dengan kekuatan sujudku ini, semoga semuanya sejahtera.
       Dengan kekuatan sujudku ini, semoga saya sukses adanya.      


 13. Ratanattayanubhavadigatha
Ratanattayanubhavena
Ratanattayatejasa
Dukkharogabhaya vera
Soka sattu cupaddava 
Aneka antarayapi
Vinassantu asesato
Jayasiddhi dhanam labham
Sotthi bhagyam sukham balam 
Siri ayu ca vanno ca
Bhogam vuddhi ca yasava
Satavassa ca ayu ca
Jivasiddhi bhavantu te


Bhavatu sabbamangalam
Rakkhantu sabbadevata
Sabbabuddhanubhavena
Sada sotthi bhavantu te


Bhavatu sabbamangalam
Rakkhantu sabbadevata
Sabbabuddhanubhavena
Sada sotthi bhavantu te


Bhavatu sabbamangalam
Rakkhantu sabbadevata
Sabbabuddhanubhavena
Sada sotthi bhavantu te


Berkat kekuatan Sang Tiratana
Berkat keampuhan sang Tiratana
Semoga penderitaan, penyakit, bahaya, permusuhan
Kesedihan, malapetaka, bencana dan kesukaran
Serta segala macam rintangan
Semua lenyap tanpa sisa


Kejayaan, keberhasilan, kekayaan, keuntungan
Keselamatan, kemujuran, kebahagiaan, kekuatan
Kemakmuran, panjang usia, kecantikan
Kesejahteraan dak kemashuran, semoga bertambah
Dan panjang usia seratus tahun
Semoga keberhasilan dalam penghidupan menjadi milik anda


Semoga semua berkah ada pada anda
Semoga para dewa melindungi
Dengan kekuaan semua Buddha
Semoga kesejahteraan ada pada anda


Semoga semua berkah ada pada anda
Semoga para dewa melindungi
Dengan kekuaan semua Buddha
Semoga kesejahteraan ada pada anda


Semoga semua berkah ada pada anda
Semoga para dewa melindungi
Dengan kekuaan semua Buddha
Semoga kesejahteraan ada pada anda


 14. Saccakiriya Gatha
     Natthi me saranam annam
     Buddho me saranam varam
     Etena Saccavajjena
     Sotthi me/te hotu sabbada
     Natthi me saranam annam
     Buddho me saranam varam
     Etena Saccavajjena
     Sotthi me/te hotu sabbada


     Natthi me saranam annam
     Buddho me saranam varam
     Etena Saccavajjena
     Sotthi me/te hotu sabbada


       Tiada perlindungan lain bagiku       
       Sang Buddha-lah sesungguhnya pelindungku.
       Berkat kesungguhan pernyataan ini
       Semoga aku / anda selamat sejahtera      


       Tiada perlindungan lain bagiku       
       Sang Buddha-lah sesungguhnya pelindungku.
       Berkat kesungguhan pernyataan ini
       Semoga aku / anda selamat sejahtera      


       Tiada perlindungan lain bagiku       
       Sang Buddha-lah sesungguhnya pelindungku.
       Berkat kesungguhan pernyataan ini
       Semoga aku / anda selamat sejahtera             


 15. Sumangala Gatha I
Natthi me saranam annam
Rakkhantu sabbadevata
Sabbabuddhanubhavena
sotthi hontu nirantaram
Hotu sabbam sumangalam
Rakkhantu sabbadevata
Sabbadhammanubhavena
sotthi hontu nirantaram


Hotu sabbam sumangalam
Rakkhantu sabbadevata
Sabbasanghanubhavena
sotthi hontu nirantaram


Semoga segala berkah menjadi kenyataan
Semoga para dewa melindungi anda
Berkat  kekuaan semua Buddha
Semoga anda selalu sejahtera


Semoga segala berkah menjadi kenyataan
Semoga para dewa melindungi anda
Berkat  kekuaan semua Dhamma
Semoga anda selalu sejahtera


Semoga segala berkah menjadi kenyataan
Semoga para dewa melindungi anda
Berkat  kekuaan semua Sangha
Semoga anda selalu sejahtera


 16. Sumangala Gatha I
Hotu sabbam sumangalam
Rakkhantu sabbadevata
Sabbabuddhanubhavena
sotthi hontu nirantaram
Hotu sabbam sumangalam
Rakkhantu sabbadevata
Sabbadhammanubhavena
sotthi hontu nirantaram


Hotu sabbam sumangalam
Rakkhantu sabbadevata
Sabbasanghanubhavena
sotthi hontu nirantaram


Semoga segala berkah menjadi kenyataan
Semoga para dewa melindungi anda
Berkat  kekuaan semua Buddha
Semoga anda selalu sejahtera


Semoga segala berkah menjadi kenyataan
Semoga para dewa melindungi anda
Berkat  kekuaan semua Dhamma
Semoga anda selalu sejahtera


Semoga segala berkah menjadi kenyataan
Semoga para dewa melindungi anda
Berkat  kekuaan semua Sangha
Semoga anda selalu sejahtera


 17. Sumangala Gatha II
Bhavatu sabbamangalam
Rakkhantu sabbadevata
Sabbabuddhanubhavena
Sada sotthi bhavantu te
Bhavatu sabbamangalam
Rakkhantu sabbadevaat
Sabbadhammanubhavena
Sada sotthi bhavantu te


Bhavatu sabbamangalam
Rakkhantu sabbadevaat
Sabbasanghanubhavena
Sada sotthi bhavantu te


Semoga semua berkah ada pada anda
Semoga para dewa melindungi anda
Dengan kekuaan semua Buddha
Semoga sejahtera ada pada diri anda


Semoga semua berkah ada pada anda
Semoga para dewa melindungi anda
Dengan kekuaan semua Dhamma
Semoga sejahtera ada pada diri anda


Semoga semua berkah ada pada anda
Semoga para dewa melindungi anda
Dengan kekuaan semua Sangha
Semoga sejahtera ada pada diri anda


 18. Abhaya Paritta
Yandunnimittam avamangalanca
Yo camanapo sakunassa saddo
Papaggaho dussupinam akantam
Buddhanubhavena vunasamentu
Yandunnimittam avamangalanca
Yo camanapo sakunassa saddo
Papaggaho dussupinam akantam
Dhammanubhavena vunasamentu


Yandunnimittam avamangalanca
Yo camanapo sakunassa saddo
Papaggaho dussupinam akantam
Sanghanubhavena vunasamentu


Tanda-tanda jelek dan tidak menyenangkan apa pun juga
Dan suara-suara burung yang tidak menyenangkan
Mimpi buruk yang tidak dikehendaki
Berkat kekuatan Sang Buddha, semoga lenyap adanya


Tanda-tanda jelek dan tidak menyenangkan apa pun juga
Dan suara-suara burung yang tidak menyenangkan
Mimpi buruk yang tidak dikehendaki
Berkat kekuatan Sang Dhamma, semoga lenyap adanya


Tanda-tanda jelek dan tidak menyenangkan apa pun juga
Dan suara-suara burung yang tidak menyenangkan
Mimpi buruk yang tidak dikehendaki
Berkat kekuatan Sang Sangha, semoga lenyap adanya


 19. Angulimala Paritta
Yatoham bhagini ariyaya
Jatiya jato
Nibhijanami sancicca
Panam jivita voropeta
Tena saccena sotthi te
Hotu sotthi gabbhassa.
Saudari, sejak dilahirkan sebagai seorang Ariya
Aku tidak ingin dengan sengaja pernah membunuh suatu makhluk hidup apa pun
Dengan pernyataan yang benar ini, semoga anda selamat
Semoga bayi dalam kandungan anda selamat.


 20. Bojjhanga Paritta
Bojjhango satisankhato
Dhammanam vicayo tattha
Viriyampitipassaddhi
Bojjhanga ca tathapare
Samadhupekkhabojjhanga
Satte sabbadassina
Munina sammadakkhata
Bhavita bahulikata
Samvattanti abhinnaya
Nibbanaya ca bodhiya
Etena saccavajjena
Sotthi te hotu sabbada


Ekasmim samaye natho
Mpggallananca kassapam
Gilane dukkhite disva
Bojjhange satta desayi
Te ca tam abhinanditva
Roga muccimsu tankhane
Etena saccavajjena
Sotthi te hotu sabbada


Ekada dhammarajapi
Gelannenabhipilito
Cunda therena tanneva
Bhanapetvana sadaram
Sammoditva ca abadha
Tamha vutthasi thanaso
Etena saccavajjena
Sotthi te hotu sabbada
     
Pahina te ca abadha
Tinnannampi mahesinam
Maggahatakilesava
Pattanuppattidhammatam
Etena saccavajjena
Sotthi te hotu sabbada


Faktor-faktor untuk mencapai Bodhi adalah Sati (perhatian)
Dhammavicayo (penyelidikan terhadap Dhamma)
Viriya (semangat), Piti (kegiuran), Passaddhi (ketenangan)
Faktor lainnya adalah Samadhi dan Upekkha (keseimbangan)
Ketujuh faktor ini telah diajarkan
Dengan jelas oleh Sang Maha Muni (Suci)
Bila dikembangkan dan selalu dilatih akan menghasilkan
Abhinna (kemampuan batin tinggi), Nibbana dan Penerangan Sempurna
Berkat kebenaran ucapan ini
Semoga anda selamat sejahtera
       
Pada suatu ketika Sang Pelindung
Melihat Yang Ariya Moggalana dan Yang Ariya Kassapa sakit demam
Beliau mengulangi ketujuh faktor Bodhi
Karena mereka merasa gembira
Seketika itu mereka sembuh
Berkat kebenaran ucapan ini
Semoga anda selamat sejahtera
       
Suatu ketika Sang Dhammaraja sendiri sakit demam
Yang Ariya Cunda Thera (diminta) mengulangi
Sutta ini dengan khitmad
Karena merasa gembira
Maka seketika sembuhlah Sang Bhagava
Berkat kebenaran ucapan ini
Semoga anda selamat sejahtera.
       
Penyakit telah disembuhkan
Dari ketiga Petapa Agung tersebut
Seperti Sang Jalan melenyapkan kekotoran batin
Tercapai sesuai dengan kebenaran Dhamma
Berkat kebenaran ucapan ini
Semoga anda selamat sejahtera.


21. Vattaka Paritta
Atthi loke sīlaguno  
Saccam soceyyanuddayã  
Tena saccena kãhãmi  
Saccakiriyamanuttaram  
Āvajjitvã dhammabalam  
Saritvã pubbake jine  
Saccabalamavassãya  
Saccakiriyamakãsaham


Santi pakkhã apattanã  
Santi pãdã avaňcanã
Mãtã pitã ca nikkhantã   
Jãtaveda paţikkama  
Saha sacce kate mayham  
Mahãpajjalito sikkhī  
Vajjesi solasa karīsãni  
Udakam patvã yathã sikkhī  
Saccena me samo natthi  
Esã me saccapãramī ‘tiDalam dunia ini terdapatlah berkah SĪLA
Kebenaran, kesucian, dan kasih sayang
Berdasarkan pada kebenaran ini saya akan
Berusaha sungguh-sungguh dengan tekad suci
Merenungkan kekuatan Dhamma
Dan mengingat “Para Penakluk” yang lampau
Berdasarkan pada kekuatan kebenaran ini  
Saya melakukan tekad suci ini


Ini adalah sayang-sayap yang tidak dapat terbang
Ini adalah kaki-kaki yang tidak dapat berjalan
Dan ayah serta ibu telah pergi  
Api Jataveda : Kembali!  
Kobaran jilatan api yang ganas  
Seluas enambelas kubik terhenti
Bagaikan api yang tersiram air  
Karena kebenaran tiada yang dapat kubandingkan
Inilah Sacca Paramita-ku22. Adittapariyaya Sutta
VENEYYADAMANOPĀYE                                 SABBASO PĀRAMIM GATO
MOGHAVACANO BUDDHO                             ABHIŇŇĀYĀNUSĀSAKO
INNĀNURŪPATO CĀPI                                      DHAMMENA NIVAYAM PAJAM
CINNĀGGIPĀRICARIYĀNAM                            SAMBOJJHĀRAHAYOGINAM
AMĀDITTAPARIYĀYAM                                     DESAYANTO MANOHARAM
TE SOTĀRO VIMOCESI                                    ASEKKHĀYA VIMUTTIYĀ
TATHEVOPAPARIKKHĀYA                             VIŇŇŪNAM SOTUMICCHATAM
UKKHATĀLAKKHANOPĀYAM                        TAM SUTTANTAM BHANĀMA SE


ĀDITTAPARIYĀYASUTTAM 


EVAM ME SUTAM, EKAM SAMAYAM BHAGAVĀ, GAYĀYAM VIHARATI GAYĀSĪSE, SADDHIM BHIKKHUSAHASSENA, TATRA KHO BHAGAVĀ BHIKKHŪ ĀMANTESI.  


SABBAM BHIKKHAVE ĀDITTAM, KIŇCA BHIKKHAVE SABBAM ĀDITTAM, CAKKHUM BHIKKHAVE ĀDITTAM, RŪPĀ ĀDITTĀ, CAKKHUVIŇŇĀNAM ĀDITTAM, CAKKHUSAMPHASSO ĀDITTO, YAMPIDAM CAKKHUSAMPHASSAPACCAYĀ UPPAJJATI VEDAYITAM, SUKHAM VĀ DUKKHAM VĀ ADUKKHAMA SUKHAM VĀ, TAMPI ĀDITTAM, KENA ĀDITTAM, ĀDITTAM RĀGAGGINĀ DOSAGGINĀ MOHAGGINĀ, ĀDITTAM JĀTIYĀ JARĀMARANENA, SOKEHI PARIDEVEHI DUKKHEHI DOMANASSEHI UPĀYĀSEHI ĀDITTANTI VADĀMI, SOTAM ĀDITTAM, SADDĀ ĀDITTĀ SOTAVIŇŇĀNAM ĀDITTAM, SOTASAMPHASSO ĀDITTO, YAMPIDAM SOTASAMPHASSAPACCAYĀ UPPAJJATI VEDAYITAM, SUKHAM VĀ DUKKHAM VĀ ADUKKHAMASUKHAM VĀ, TAMPI ĀDITTAM, KENA ĀDITTAM, ĀDITTAM RĀGAGGINĀ DOSAGGINĀ MOHAGGINĀ, ĀDITTAM JĀTIYĀ JARĀMARANENA, SOKEHI PARIDEVEHI DUKKHEHI DOMANASSEHI UPĀYĀSEHI ĀDITTANTI VADĀMI, GHĀNAM ĀDITTAM, GANDHĀ ĀDITTĀ, GHĀNAVIŇŇĀNAM ĀDITTAM, GHĀNASAMPHASSO ĀDITTO, YAMPIDAM GHĀNASAMPHASSAPACCAYĀ UPPAJJATI VEDAYITAM, SUKHAM VĀ DUKKHAM VĀ ADUKKHAMASUKHAM VĀ TAMPI ĀDITTAM, KENA ĀDITTAM, ĀDITTAM RĀGAGGINĀ DOSAGGINĀ MOHAGGINĀ, ĀDITTAM JĀTIYĀ JARĀMARANENA, SOKEHI PARIDEVEHI DUKKHEHI DOMANASSEHI UPĀYĀSEHI ĀDITTANTI VADĀMI, JIVHĀ ĀDITTĀ, RASĀ ĀDITTĀ, JIVHĀVIŇŇĀNAM ĀDITTAM, JIVHĀSAMPHASSO ĀDITTO, YAMPIDAM JIVHĀ SAMPHASSAPACCAYĀ UPPAJJATI VEDAYITAM, SUKHAM VĀ DUKKHAM VĀ ADUKKHAMASUKHAM VĀ, TAMPI ĀDITTAM, KENA ĀDITTAM, ĀDITTAM RĀGAGGINĀ DOSAGGINĀ MOHAGGINĀ, ĀDITTAM JĀTIYĀ JARĀMARANENA, SOKEHI PARIDEVEHI DUKKHEHI DOMANASSEHI UPĀYĀSEHI ĀDITTANTI VADĀMI, KĀYO ĀDITTO, PHOŢŢHABBĀ ĀDITTĀ, KĀYAVIŇŇĀNAM ĀDITTAM, KĀYASAMPHASSO ĀDITTO, YAMPIDAM KĀYASAMPHASSAPACCAYĀ UPPAJJATI VEDAYITAM, SUKHAM VĀ DUKKHAM VĀ ADUKKHAMASUKHAM VĀ, TAMPI ĀDITTAM, KENA ĀDITTAM, ĀDITTAM RĀGAGGINĀ DOSAGGINĀ MOHAGGINĀ, ĀDITTAM JĀTIYĀ JARĀMARANENA, SOKEHI PARIDEVEHI DUKKHEHI DOMANASSEHI UPĀYĀSEHI ĀDITTANTI VADĀMI, MANO ĀDITTO, DHAMMĀ ĀDITTĀ, MANOVIŇŇĀNAM ĀDITTAM, MANOSAMPHASSO ĀDITTO, YAMPIDAM MANOSAMPHASSAPACCAYĀ UPPAJJATI VEDAYITAM, SUKHAM VĀ DUKKHAM VĀ ADUKKHAMASUKHAM VĀ, TAMPI ĀDITTAM, KENA ĀDITTAM, ĀDITTAM RĀGAGGINĀ DOSAGGINĀ MOHAGGINĀ, ĀDITTAM JĀTIYĀ JARĀMARANENA, SOKEHI PARIDEVEHI DUKKHEHI DOMANASSEHI UPĀYĀSEHI ĀDITTANTI VADĀMI.


EVAM PASSAM BHIKKHAVE SUTVĀ ARIYASĀVAKO, CAKKHUSMIMPI NIBBINDATI, RŪPESUPI NIBBINDATI, CAKKHUVIŇŇĀNEPI NIBBINDATI, CAKKHUSAMPHASSEPI NIBBINDATI, YAMPIDAM CAKKHUSAMPHASSAPACCAYĀ UPPAJJATI VEDAYITAM, SUKHAM VĀ DUKKHAM VĀ ADUKKHAMASUKHAM VĀ, TASMIMPI NIBBINDATI, SOTASMIMPI NIBBINDATI, SADDESUPI NIBBINDATI, SOTAVIŇŇĀNEPI NIBBINDATI, SOTASAMPHASSEPI NIBBINDATI, YAMPIDAM SOTASAMPHASSAPACCAYĀ UPPAJJATI VEDAYITAM, SUKHAM VĀ DUKKHAM VĀ ADUKKHAMASUKHAM VĀ, TASMIMPI NIBBINDATI GHĀNASMIMPI NIBBINDATI, GANDHESUPI NIBBINDATI, GHĀNAVIŇŇĀNEPI NIBBINDATI, GHĀNASAMPHASSEPI NIBBINDATI, YAMPIDAM GHĀNASAMPHASSAPACCAYĀ UPPAJJATI VEDAYITAM, SUKHAM VĀDUKKHAM VĀ ADUKKHAMASUKHAM VĀ, TASMIMPI NIBBINDATI, JIVHĀYAPI NIBBINDATI, RASESUPI NIBBINDATI, JIVHĀVIŇŇĀNEPI NIBBINDATI, JIVHĀSAMPHASSEPI NIBBINDATI, YAMPIDAM JIVHĀSAMPHASSAPACCAYĀ UPPAJJATI VEDAYITAM, SUKHAM VĀ ADUKKHAMASUKHAM VĀ, TASMIMPI NIBBINDATI, KĀYASMIMPI NIBBINDATI, PHOŢŢHABBESUPI NIBBINDATI KĀYASAMPHASSAPACCAYĀ UPPAJJATI VEDAYITAM, SUKHAM VĀ DUKKHAM VĀ ADUKKHAMASUKHAM VĀ, TASMIMPI NIBBINDATI, MANASMIMPI NIBBINDATI, DHAMMESUPI NIBBINDATI, MANOVIŇŇĀNEPI NIBBINDATI, MANOSAMPHASSEPI NIBBINDATI, YAMPIDAM MANOSAMPHASSAPACCAYĀ UPPAJJATI VEDAYITAM, SUKHAM VĀ DUKKHAM VĀ ADUKKHAMASUKHAM VĀ, TASMIMPI NIBBINDATI, NIBBINDAM VIRAJJATI, VIRĀGĀ VIMUCCATI, VIMUTTASMIM VIMUTTAMITI ŇĀNAM HOTI, KHĪNĀ JĀTI, VUSITAM BRAHMACARIYAM, KATAM KARANĪYAM, NĀPARAM ITTHATTĀYĀTI PAJĀNĀTĪTI, IDAMAVOCA BHAGAVĀ, ATTAMANĀ TE BHIKKHŪ BHAGAVATI BHĀSITAM ABHINANDUM, IMASMIŇCA PANA VEYYĀKARANASMIM BHAŇŇAMĀNE, TASSA BHIKKHUSAHASSASSA ANUPĀDĀYA, ĀSAVEHI CITTĀNI VIMUCCIMSŪTI


              ĀDITTAPARIYĀYASUTTAM NIŢŢHITAMKhotbah Api


Pada suaatu ketika Sang BHAGAVĀ berdiam di GAYĀ, di Gayasisa bersama dengan seribu bhikkhu.


Disana Sang Bhagavā bersabda kepada para bhikkhu : “O, para bhikkhu, semuanya terbakar. Apakah yang terbakar itu?”


Mata (Cakkhu) terbakar, Wujud (Rūpā) terbakar, Kesadaran indera-mata (Cakkhu-viňňāna) terbakar, Kontak-mata (Cakkhu-samphasso) terbakar, demikian juga apapun yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan (somanassa), sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan (domanassa), atau bukan yang menyenangkan dan bukan yang tidak-menyenangkan (asomanassa-adomanassa), yang ditimbulkan oleh kontak-mata bersama syarat-syaratnya juga terbakar.


Apakah yang membakarnya?


Dibakar oleh api Keserakahan (Lobha), dibakar oleh api Kebencian (Dosa), dibakar oleh api Kegelapan-batin (Moha); Saya katakan, terbakar oleh Kelahiran (Jati), Usia-tua (Jara), Kematian (Marana), Kesedihan (Soka), Ratap-tangis (Parideva), Penderitaan (Dukkha), yang tidak menyenangkan (Domanassa), Putus-asa (Upāyāsa).


Telinga (Sota) terbakar, Suara (Sabda) terbakar ………….


Hidung (Ghana) terbakar, Bebauan (Gandha) terbakar……………….


Lidah (Jivhā) terbakar, Rasa (Rasā) terbakar …………………


Badan (Kāya) terbakar, Yang dapat disentuh (Phoţţhaba) terbakar ……………….


Pikiran (Mano) terbakar, Obyek-pikiran (Dhamma) terbakar, Kesadaran indera-pikiran (Mano-


Viňňāna) terbakar, Kontak-pikiran (Manosamphasso) terbakar. Demikian juga apapun yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan (somanassa), sebagai sesuatu yang tidak-menyenangkan (domanassa), atau bukan yang menyenangkan dan bukan yang tidak menyenangkan (asomanassa-adomanassa), yang ditimbulkan oleh kontak-pikiran bersama syarat-syaratnya juga terbakar.


Apakah yang membakarnya?


Dibakar oleh api Keserakahan, dibakar oleh api Kebencian, dibakar oleh api Kegelapan-batin; Saya katakan, terbakar oleh Kelahiran, Usia-tua, Kematian, Kesedihan, Ratap-tangis, Penderitaan, Ketidak senangan, Putus-asa.


O, para bhikkhu, apabila siswa Ariya yang telah mendengar Dhamma dan telah memahaminya, dia menjauhkan diri dari kegemaran-mata, dia menjauhkan diri dari kegemaran-wujud, dia menjauhkan diri dari kegemaran kesadaran-indera mata, dia menjauhkan diri dari kegemaran kontak mata, dan apapun yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, sebagai sesuatu tidak menyenangkan, atau bukan yang menyenangkan dan bukan yang tidak menyenangkan, yang ditimbulkan oleh kontak-mata bersama syarat-syaratnya, maka dia telah menjauhkan diri dari kegemaran.


Dia menjauhkan diri dari Kegemaran-telinga, pada suara …………


Dia menjauhkan diri dari Kegemaran-hidung, pada bebauan …………


Dia menjauhkan diri dari Kegemaran-lidah, pada rasa …………


Dia menjauhkan diri dari Kegemaran-badan, pada apa yang dapat disentuh …………


Dia menjauhkan diri dari Kegemaran-pikiran, dia menjauhkan diri dari Kegemaran-obyek-pikiran, dia menjauhkan diri dari Kegemaran-kesadaran-indera-pikiran, dia menjauhkan diri dari Kegemaran-kontak-pikiran, dan apapun yang dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, sebagai sesuatu tidak menyenangkan, atau bukan yang menyenangkan dan bukan yang tidak menyenangkan, yang ditimbulkan oleh kontak-pikiran bersama syarat-syaratnya, maka dia juga menjauhkan diri dari semuanya itu.


Apabila dia telah menjauhkan diri, hawa nafsu menjadi lenyap. Dengan lenyapnya hawa nafsu, dia terbebas (vimutti). Apabila dia bebas, timbullah Pengetahuan bahwa dia telah bebas. Dia memahami “Tumimbal-lahir telah lenyap, telah tercapai hidup suci, tidak ada lagi apa yang harus dikerjakan, tidak kembali lagi ke dunia ini.”


Demikianlah sabda Sang Bhagavā. Keseribu orang bhikkhu merasa puas dan mengerti sabda Sang Bhagavā.


Sewaktu khotbah ini disampaikan, batin keseribu bhikkhu tersebut tidak lagi dikotori oleh kemelekatan.


         (Samyutta-Nikaya XXXV, 28)


23. Khanda Paritta
aritta
Patikkamantu bhutani
Soham namo Bhagavato
Namo asttannam sammasambuddhanam


Cinta kasihku kepada suku ular-ular Virupakkha
Cinta kasihku kepada suku ular-ular Erapatha
Cinta kasihku kepada suku ular-ular Chabyaputta
Cinta kasihku kepada suku ular-ular Kanhagotamaka 


Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk tanpa kaki
Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki dua
Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki empat
Cinta kasihku kepada makhluk-makhluk berkaki banyak


Semoga kami tidak mendapat susah dari makhluk-makhluk tanpa kaki
Juga tidak dari makhluk-makhluk berkaki dua
Semoga makhluk-makhluk berkaki empat tidak menyusahkan kami
Semoga makhluk-makhluk berkaki banyak tidak menyusahkan kami.


Semoga semua makhluk hidup
Semua yang dilahirkan dan yang belum lahir
Semoga semua tanpa terkecuali mendapatkan kebahagiaan
Semoga mereka bebas dari penderitaan
     
Tak terhingga adalah kebijaksanaan Sang Buddha
Tak terhingga adalah kebijaksanaan Dhamma
Tak terhingga adalah kebijaksanaan Sangha
Terbebaslah makhluk-makhluk melata
Seperti ular-ular, ketongging-ketongging, lipan, labah-labah dan tikus.


Telah kami panjatkan doa perlindungan
Telah kami panjatkan paritta-paritta yang suci
Silahkan makhluk-makhluk pergi dengan damai
Terpujilah Sang Bhagava
Terpujilah tujuh Samma Sambuddha


 24. Anattalakkhana Sutta
YANTAM SATTEHI DUKKHENA                                ŇEYYAM ANATTALAKKHANAM 
ATTAVĀDĀTTASAŇŇĀNAM                                     SAMMADEVA VIMOCANAM
SAMBUDDHO TAM PAKĀSESI                                DIŢŢHASACCĀNA YOGINAM
UTTARIM PAŢIVEDHĀYA                                           BHĀVETUM ŇANAMUTTAMAM    
YANTESAM DIŢŢHADHAMMĀNAM                         ŇĀNENUPAPARIKKHATAM
SABBĀSAVEHI CITTĀNI                                            VIMUCCIMSU ASESATO  
TATHĀ ŇĀNĀNUSĀRENA                                         SĀSANAM KĀTUMICCHATAM  
SĀDHŪNAM ATTHASIDDHATTHAM                       TAM SUTTANTAM BHANĀMA SE


ANATTALAKKHANASUTTAM 


EVAM ME SUTAM, EKAM SAMAYAM BHAGAVĀ, BĀRĀNASIYAM VIHARATI, ISIPATANE MIGADĀYE, TATRA KHO BHAGAVĀ PAŇCAVAGGIYE BHIKKHŪ ĀMANTESI.


 RŪPAM BHIKKHAVE ANATTĀ, RŪPAŇCAHIDAM BHIKKHAVE ATTĀ ABHAVISSA, NAYIDAM RŪPAM ĀBĀDHĀYA SAMVATTEYYA, LABBHETHA CA RŪPE, EVAM ME RŪPAM HOTU EVAM ME RŪPAM MĀ AHOSĪTI, YASMĀ CA KHO BHIKKHAVE RŪPAM ANATTĀ, TASMĀ RŪPAM ĀBĀDHĀYA SAMVATTATI, NA CA LABBHATI RŪPE, EVAM ME RŪPAM HOTU EVAM ME RŪPAM MĀ AHOSĪTI, VEDANĀ ANATTĀ, VEDANĀ CA HIDAM BHIKKHAVE ATTĀ ABHAVISSA, NAYIDAM VEDANĀ ĀBĀDHĀYA SAMVATTEYYA, LABBHETHA CA VEDANĀYA. EVAM ME VEDANĀ HOTU EVAM ME VEDANĀ MĀ AHOSĪTI, YASMĀ CA KHO BHIKKHAVE VEDANĀ ANATTĀ, TASMĀ VEDANĀ ĀBĀDHĀYA SAMVATTATI, NA CA LABBHATI VEDANĀYA, EVAM ME VEDANĀ HOTU EVAM ME VEDANĀ MĀ AHOSĪTI, SAŇŇĀ ANATTĀ, SAŇŇĀ CA HIDAM BHIKKHAVE ATTĀ ABHAVISSA, NAYIDAM SAŇŇĀ ĀBĀDHĀYA SAMVATTEYYA, LABBHETHA CA SAŇŇĀYA, EVAM ME SAŇŇĀ HOTU EVAM ME SAŇŇĀ MĀ AHOSĪTI, YASMĀ CA KHO BHIKKHAVE SAŇŇĀ ANATTĀ, TASMĀ SAŇŇĀ ĀBĀDHĀYA SAMVATTATI, NA CA LABBHATI SAŇŇĀYA, EVAM ME SAŇŇĀ HOTU EVAM ME SAŇŇĀ MĀ AHOSĪTI, SAŃKHĀRĀ ANATTĀ, SAŃKHĀRĀ CA HIDAM BHIKKHAVE ATTĀ ABHAVISSAMSU, NAYIDAM SAŃKHĀRĀ ĀBĀDHĀYA SAMVATTEYYUM, LABBHETHA CA SAŃKHĀRESU, EVAM ME SAŃKHĀRĀ HONTU EVAM ME SAŃKHĀRĀ MĀ AHESUNTI, YASMĀ CA KHO BHIKKHAVE SAŃKHĀRĀ ANATTĀ, TASMĀ SAŃKHĀRĀ ĀBĀDHĀYA SAMVATTANTI, NA CA LABBHATI SAŃKHĀRESU, EVAM ME SAŃKHĀRĀ HONTU EVAM ME SAŃKHĀRĀ MĀ AHESUNTI, VIŇŇĀNAM ANATTĀ, VIŇŇĀNAŇCA HIDAM BHIKKHAVE ATTĀ ABHAVISSA, NAYIDAM VIŇŇĀNAM ĀBĀDHĀYA SAMVATTEYYA, LABBHETHA CA VIŇŇĀNE, EVAM ME VIŇŇĀNAM HOTU EVAM ME VIŇŇĀNAM MĀ AHOSĪTI, YASMĀ CA KHO BHIKKHAVE VIŇŇĀNAM ANATTĀ, TASMĀ VIŇŇĀNAM ĀBĀDHĀYA SAMVATTATI, NA CA LABBHATI VIŇŇĀNE, EVAM ME VIŇŇĀNAM HOTU EVAM ME VIŇŇĀNAM MĀ AHOSĪTI.


TAM KIM MAŇŇATHA BHIKKHAVE RŪPAM NICCAM VĀ ANICCAM VĀTI, ANICCAM BHANTE, YAMPANĀNICCAM DUKKHAM VĀ TAM SUKHAM VĀTI, DUKKHAM BHANTE, YAMPANĀNICCAM DUKKHAM VIPARINĀMA DHAMMAM, KALLAM NU TAM SAMANUPASSITUM, ETAM MAMA ESOHAMASMI ESO ME ATTĀTI, NO HETAM BHANTE, TAM KIM MAŇŇATHA BHIKKHAVE VEDANĀ NICCĀ VĀ ANICCĀ VĀTI, ANICCĀ BHANTE, YAM PANĀNICCAM DUKKHAM VĀ TAM SUKHAM VĀTI, DUKKHAM BHANTE, YAMPANĀNICCAM DUKKHAM VIPARINĀMADHAMMAM, KALLAM NU TAM SAMANUPASSITUM, ETAM MAMA ESOHAMASMI ESO ME ATTĀTI, NO HETAM BHANTE, TAM KIM MAŇŇATHA BHIKKHAVE SAŇŇĀ NICCĀ VA ANICCĀ VĀTI, ANICCĀ BHANTE, YAMPANĀNICCAM DUKKHAM VĀ TAM SUKHAM VĀTI, DUKKHAM BHANTE, YAMPANĀNICCAM DUKKHAM VIPARINĀMADHAMMAM, KALLAM NU TAM SAMANUPASSITUM, ETAM MAMA ESOHAMASMI ESO ME ATTĀTI, NO HETAM BHANTE, TAM KIM MAŇŇATHA BHIKKHAVE SAŃKHĀRĀ NICCĀ VĀ ANICCĀ VĀTI ANICCĀ BHANTE, YAMPANĀNICCAM DUKKHAM VĀ TAM SUKHAM VĀTI, DUKKHAM BHANTE, YAMPANĀNICCAM DUKKHAM VIPARINĀMADHAMMAM, KALLAM NU TAM SAMANUPASSITUM, ETAM MAMA ESOHAMASMI ESO ME ATTĀTI, NO HETAM BHANTE, TAM KIM MAŇŇATHA BHIKKHAVE VIŇŇĀNAM NICCAM VĀ ANICCAM VĀTI, ANICCAM BHANTE, YAMPANĀNICCAM DUKKHAM VĀ TAM SUKHAM VĀTI, DUKKHAM BHANTE, YAMPANĀNICCAM DUKKHAM VIPARINĀMADHAMMAM, KALLAM NU TAM SAMANUPASSITUM, ETAM MAMA ESOHAMASMI ESO ME ATTĀTI, NO HETAM BHANTE.


 TASMĀTIHA BHIKKHAVE YAŃKIŇCI RŪPAM ATĪTĀNĀGATAPACCUPPANNAM, AJJHATTAM VĀ BAHIDDHĀ VĀ, OLĀRIKAM VĀ SUKHUMAM VĀ, HĪNAM VĀ PANĪTAM VĀ, YANDŪRE SANTIKE VĀ, SABBAM RŪPAM, NETAM MAMA NESOHAMASMI NA MESO ATTĀTI, EVAMETAM YATHĀBHŪTAM SAMMAPPAŇŇĀYA DAŢŢHABBAM, YĀ KĀCI VEDANĀ ATĪTĀNĀGATAPACCUPPANNĀ, AJJHATTĀ VĀ BAHIDDHĀ VĀ, OLĀRIKĀ VĀ SUKHUMĀ VĀ, HĪNĀ VĀ PANĪTĀ VĀ, YĀ DŪRE SANTIKE VĀ, SABBĀ VEDANĀ, NETAM MAMA NESOHAMASMI NA MESO ATTĀTI, EVAMETAM YATHĀBHŪTAM SAMMAPPAŇŇĀYA DAŢŢHABBAM, YĀ KĀCI SAŇŇĀ ATĪTĀNĀGATAPACCUPPANNĀ, AJJHATTĀ VĀ BAHIDDHĀ VĀ, OLĀRIKA VĀ SUKHUMĀ VĀ, HĪNĀ VĀ PANĪTĀ VĀ, YĀ DŪRE SANTIKE VĀ, SABBĀ SAŇŇĀ, NETAM MAMA NESOHAMASMI NA MESO ATTĀTI, EVAMETAM YATHĀBHŪTAM SAMMAPPAŇŇĀYA DAŢŢHABBAM, YE KECI SAŃKHĀRĀ ATĪTĀNĀGATAPACCUPPANNĀ, AJJHATTĀ VĀ BAHIDDHĀ VĀ, OLĀRIKĀ VĀ SUKHUMĀ VĀ, HĪNĀ VĀ PANĪTĀ VĀ, YE DŪRE SANTIKE VĀ, SABBE SAŃKHĀRĀ, NETAM MAMA NESOHAMASMI NA MESO ATTĀTI, EVAMETAM YATHĀBHŪTAM SAMMAPPAŇŇĀYA DAŢŢHABBAM, YAŃKIŇCI VIŇŇĀNAM, ATĪTĀNĀGATAPACCUPPANNAM, AJJHATTAM VĀ BAHIDDHĀ VĀ, OLĀRIKAM VĀ SUKHUMAM VĀ, HĪNAM VĀ PANĪTAM VĀ YANDŪRE SANTIKE VĀ, SABBAM VIŇŇĀNAM, NETAM MAMA NESOHAMASMI NA MESO ATTĀTI, EVAMETAM YATHĀBHŪTAM SAMMAPPAŇŇĀYA DAŢŢHABBAM.  


EVAM PASAM BHIKKHAVE SUTVĀ ARIYASĀVAKO, RŪPASMIMPI NIBBINDATI, VEDANĀYAPI NIBBINDATI, SAŇŇĀYAPI NIBBINDATI, SAŃGHĀRESUPI NIBBINDATI, VIŃŃĀNASMIMPI NIBBINDARI, NIBBINDAM VIRAJJATI, VIRĀGĀ VIMUCCATI, VIMUTTASMIM VIMUTTAMITI, ŃĀNAM HOTI, KHĪNĀ JĀTI, VUSITAM BRAHMACARIYAM, KATAM KARANĪYAM, NĀPARAM ITTHATTVYĀTI PAJĀNĀTĪTI, IDAMAVOCA BHAGAVĀ, ATTAMANĀ PAŇCAVAGGIYĀ BHIKKHŪ BHAGAVATO BHĀSITAM ABHINANDUM, IMASMIŇCA PANA VEYYĀKARANASMIM BHAŇŇAMĀNE PAŇCAVAGGIYĀNAM BHIKKHŪNAM ANUPĀDĀYA, ĀSAVEHI CITTĀNI VIMUCCIMSŪTI.


ANATTALAKKHANASUTTAM NIŢŢHITAM
Khotbah Tentang Sifat Bukan – Aku


“Demikianlah yang saya dengar” Pada suatu ketika, Sang Bhagavā bersemayam  didekat Benares, di Isipatana, di Taman Rusa (Migadāya). Di sana, Sang Bhagavā bersabda kepada rombongan lima orang bhikkhu : Assaji, Vappa, Bhadiya, Kondaňňa, Mahānama.


“O, para bhikkhu”  


“Ya, Bhante,” jawab kelima bhikkhu.  


O, para bhikkhu, badan-jasmani (rūpā) bukan-Aku. Jika badan-jasmani ini Aku, maka badan-jasmani ini tidak menimbulkan penderitaan. Orang yang memiliki badan-jasmani demikian akan berpikir “Biarlah badan-jasmaniku seperti ini, biarlah badan-jasmaniku tidak seperti ini”.  


Tetapi oleh karena badan-jasmani ini bukan-Aku, maka badan-jasmani ini menimbulkan penderitaan. Tidak seorangpun dapat memiliki badan-jasmani, dengan demikian ia akan berpikir: “Biarlah badan-jasmaniku seperti ini, biarlah badan-jasmaniku tidak seperti ini”.  


 O, para bhikkhu, perasaan (Vedanā) bukan-Aku …………………….


 O, para bhikkhu, pencerapan (Saňňa) bukan-Aku …………………….


O, para bhikkhu, bentuk-pikiran (Sańkhāra) bukan-Aku …………………….


O, para bhikkhu, kesadaran-indera (Vińńāna) bukan-Aku …………………….


Jika kesadaran-indera ini Aku, maka kesadaran-indera ini tidak menimbulkan penderitaan, Orang yang memiliki kesadaran-indera demikian akan berpikir “Biarlah kesadaran-inderaku seperti ini, biarlah kesadaran-inderaku tidak seperti ini.”


Tetapi oleh karena kesadaran-indera ini bukan-Aku, maka menimbulkan penderitaan. Tidak seorangpun dapat memiliki kesadaran-indera, dengan demikian ia akan berpikir “Biarlah kesadaran-inderaku seperti ini, biarlah kesadaran-inderaku tidak seperti ini.”


O, para bhikkhu, bagaimanakah pandanganmu : “Apakah badan-jasmani ini kekal (niccā) atau tidak kekal (aniccā)?”


“Tidak kekal, Bhante”, jawab kelima bhikkhu.


Sekarang, apa yang tidak kekal, yang menyedihkan dan tunduk pada perubahan patut dipandang demikian :”Ini milikku, Ini aku, Ini diriku?”


“Tidak, Bhante”, jawab kelima bhikkhu. 


“Apakah perasaan ini kekal atau tidak-kekal?”…………….


“Apakah pencerapan ini kekal atau tidak-kekal?”…………….


“Apakah bentuk-pikiran ini kekal atau tidak-kekal?”…………….


“Apakah kesadaran-indrera ini kekal atau tidak-kekal?”…………….


“Tidak kekal, Bhante”, jawab kelima bhikkhu.  


“Apakah yang tidak-kekal itu menyenangkan (Sukha) atau menyedihkan (Dukkha)?”  


“Menyedihkan (Dukkha) Bhante,” jawab kelima bhikkhu.  


Sekarang, apa yang tidak kekal, yang menyedihkan dan tunduk pada perubahan patut dipandang demikian :”Ini milikku, Ini aku, Ini diriku?”  


“Tidak, Bhante”, jawab kelima bhikkhu. 


Demikianlah, O, para bhikkhu, setiap badan-jasmani baik yang lalu, yang akan datang maupun yang sekarang ada, baik kasar maupun halus, baik dalam diri sendiri maupun di luar diri sendiri, baik rendah maupun luhur, baik jauh maupun dekat, sepatutnya dipandang dengan Pengertian Benar. Demikianlah hendaknya: “Ini bukan milikku, Ini bukan aku, Ini bukan diriku”.  


Demikianlah, O, para bhikkhu, setiap perasaan apapun …………………….. 


Demikianlah, O, para bhikkhu, setiap pencerapan apapun …………………….. 


Demikianlah, O, para bhikkhu, setiap bentuk-pikiran apapun …………………….. 


Demikianlah, O, para bhikkhu, setiap kesadaran-indera apapun; baik yang lalu, yang akan datang maupun yang sekarang ada, baik kasar maupun halus, baik dalam diri sendiri maupun di luar diri sendiri, baik rendah maupun luhur, baik jauh maupun dekat, sepatutnya dipandang dengan Pengertian Benar. Demikianlah hendaknya: “Ini bukan milikku, Ini bukan aku, Ini bukan diriku”.


O, para bhikkhu, apabila siswa Ariya yang telah mendengar ini (Ariyasacca) dan telah memahaminya, dia menjauhkan diri dari kemelekatan badan-jasmani, dia menjauhkan diri dari kemelekatan perasaan, dia menjauhkan diri dari kemelekatan pencerapan, dia menjauhkan diri dari kemelekatan bentuk pikiran, dia menjauhkan diri dari kemelekatan kesadaran-indera.


Apabila dia telah menjauhkan diri dari semuanya itu, hawa nafsu menjadi lenyap. Dengan lenyapnya hawa nafsu, dia terbebas (vimutti). Apabila dia telah bebas, timbullah pengetahuan bahwa dia telah bebas.


Dia memahami “Tumimbal-lahir telah lenyap, Telah tercapai hidup suci, Tidak ada lagi apa yang harus dikerjakan, Tidak kembali lagi ke dunia ini.”


Demikianlah sabda Sang Bhagavā, kelima bhikkhu merasa puas dan mengerti sabda Beliau.


Sewaktu khotbah ini disampaikan, batin kelima bhikkhu tersebut tidak lagi dikotori oleh kemelekatan. 


(Samyutta-Nikaya XXII, 59)


 25. Bala Sutta
TATHĀGATO BALAPPATTO                           LOKE APPAŢPUGGALO
YESAM SUBHĀVITATTĀ KHO                        SAMBODDHUM PAŢIPANNAKO
DHAMME SAMBUJJHATE SAMMA               KLESANIDDĀYA BUJJHATI
TESAMPAKĀSAKAM SUTTAM                      YAM SO JINO ADESAYI
MANGALATTHĀYA SABBESAM                    TAM SUTTANTAM BHANĀMA SE


BALASUTTAM


EVAMME SUTAM, EKAM SAMAYAM BHAGAVĀ, SĀVATTHIYAM VIHARATI, JETAVANE ANĀTHAPINDIKASSA, ĀRĀME, TATRA KHO BHAGAVĀ BHIKKHŪ ĀMANTESI BHIKKHAVOTI, BHADANTETI TE BHIKKHŪ BHAGAVATO PACCASSOSUM, BHAGAVĀ ETADAVOCA.


 PAŇCIMĀNI BHIKKHAVE BALĀNI, KATAMĀNI PAŇCA, SADDHĀ BALAM VIRIYABALAM SATIBALAM SAMĀDHIBALAM PAŇŇĀBALAM, KATAMAŇCA BHKKHAVE SADDHĀBALAM, IDHA BHIKKHAVE ARIYASĀVAKO SADDHO HOTI, SADDHATI TATHĀGATASSA BODHIM, ITIPI SO BHAGAVĀ ARAHAM SAMMĀSAMBUDDHO, VIJJĀCARANASAMPANNO SUGATO LOKAVIDŪ, ANUTTARO PURISADAMMASĀRATHI SATTHĀ DEVAMANUSSĀNAM BUDDHO BHAGAVĀTI,  IDAM VUCCATI BHIKKHAVE SADDHĀBALAM, KATAMAŇCA BHIKHHAVE VIRIYABALAM, IDHA BHIKKHAVE  ARIYASĀVAKO ĀRADDHAVIRIYO VIHARATI,  AKUSALĀNAM DHAMMĀNAM PAHĀNĀYA, KUSALĀNAM DHAMMĀNAM UPASAMPADĀYA, THĀMAVĀ DALHAPARAKKAMO ANIKKHITTADHURO KUSALESU DHAMMESU,  IDAM VUCCATI BHIKKHAVE VIRIYABALAM, KATAMAŇCA BHIKKHAVE SATIBALAM,  IDHA BHIKKHAVE ARIYASĀVAKO SATIMĀ HOTI,  PARAMENA SATANEPAKKENA SAMANNĀGATO, CIRAKATAMPI CIRABHĀSITAMPI SARITĀ ANUSSARITĀ, IDAM VUCCATI BHIKKHAVE SATIBALAM, KATAMAŇCA BHIKKHAVE SAMĀDHIBALAM, IDHA BHIKHHAVE ARIYASĀVAKO, VIVICCEVA KĀMEHI VIVICCA AKUSALEHI DHAMMEHI, SAVITAKKAM SAVICĀRAM VIVEKAJAMPĪTISUKHAM PAŢHAMAM JHĀNAM UPASAMPAJJA VIHARATI, VITAKKAVICĀRĀNAM VŪPASAMĀ, AJJHATTAM SAMPASĀDANAM CETASO EKODIBHĀVAM AVITAKKAM AVICĀRAM, SAMĀDHIJAMPĪTISUKHAM DUTIYAM JHĀNAM UPASAMPAJJA VIHARATI, PĪTIYĀ CA VIRĀGĀ UPEKKHAKO CA VIHARATI SATO CA SAMPAJĀNO, SUKHAŇCA KĀYENA PAŢISAMVEDETI, YANTAM ARIYĀ ĀCIKKHANTI UPEKKHAKO SATIMĀ SUKKHAVIHĀRĪTI, TATIYAM JHĀNAM UPASAMPAJJA VIHARATI, SUKHASSA CA PAHĀNĀ DUKKHASSA CA PAHĀNĀ, PUBBEVA SOMANASSADOMANASSĀNAM ATTHAŃGAMĀ, ADUKKHAMASUKHAM UPEKKHĀSATIPĀRISUDDHIM, CATUTTHAM JHĀNAM UPASAMPAJJA VIHARATI, IDAM VUCCATI BHIKKHAVE SAMĀDHIBALAM, KATAMAŇCA BHIKKHAVE PAŇŇĀVĀBALAM, IDHA BHIKKHAVE ARIYASĀKO PAŇŇAVĀ HOTI, UDAYATTHAGĀMINIYA PAŇŇĀYA SAMANNĀGATO, ARIYĀYA NIBBEDHIKĀYA SAMMĀDUKKHAYAGĀMINIYĀ, IDAM VUCCATI BHIKKHAVE PAŇŇĀBALAM, IMĀNI KHO BHIKKHAVE PAŇCA BALĀNĪTI, IDAMAVOCA BHAGAVĀ, ATTAMANĀ TE BHIKKHŪ BHAGAVATO BHĀSITAM, ABHINANDUNTI.


BALASUTTAM NIŢŢHITAM  BALASUTTA


Demikianlah yang telah saya dengar. Pada waktu Sang Bhagavã sedang bersemayam di Vihara JETAVANA ĀRĀMA yang didirikan ANĀTHAPINDIKA di kota SAVATTHI. Pada waktu itu Sang Bhagavã memanggil para Bhikkhu :”Duhai para Bhikkhu.” Para Bhikkhu segera menghadap Sang Bhagavã. Kemudian Sang Bhagavã mengatakan kepada mereka :”Duhai para Bhikkhu, terdapat lima kekuatan. Apakah lima kekuatan itu? Lima kekuatan itu adalah, KEKUATAN KEYAKINAN, KEKUATAN SEMANGAT, KEKUATAN KESADARAN, KEKUATAN SAMĀDHI dan KEKUATAN KEBIJAKSANAAN”.  


“Duhai para Bhikkhu, bagaimanakah tentang KEKUATAN KEYAKINAN?”. DiterangkanNya sebagai berikut :”Duhai para Bhikkhu, para Bhikkhu (termasuk umat) adalah siswa-siswa yang baik di dalam BUDDHASĀSANA, yang yakin akan sifat-sifat luhur Sang Bhagavã, yang Maha Suci, Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna, sempurna Pengetahuan serta Tindak-tanduk-Nya, sempurna menempuh Sang Jalan (ke Nibbana), Pengenal Semua Alam; Pembimbing Manusia Yang Tiada Taranya, Guru Para Dewa dan Manusia, Yang Sadar (Bangun), Yang Layak Dimuliakan.”


“Duhai para Bhikkhu, bagaimanakah tentang KEKUATAN SEMANGAT?” Diterangkan sebagai berikut : :”Duhai para Bhikkhu, siswa yang baik dalam BUDDHASĀSANA ini bersemangat untuk menghindari ĀKUSALAKAMMA, bersemangat untuk banyak berbuat (mengumpulkan) KUSALAKAMMA. Mereka tekun, teguh, tidak mudah patah semangat, memperhatikan KUSALADHAMMA (hal-hal yang baik). Inilah KEKUATAN SEMANGAT”.


“Duhai para Bhikkhu, bagaimanakah tentang KEKUATAN KESADARAN?”. Diterangkan sebagai berikut : “Duhai para Bhikkhu, siswa yang baik di dalam BUDDHASĀSANA ini memiliki KESADARAN yang baik – mengingat tindakan yang pernah diperbuat – dan yang telah dibuat masih diingat – mengingat perkataan yang pernah diucapkan – dan yang telah dibicarakan masih diingat – inilah KEKUATAN KESADARAN”.


“Duhai para Bhikkhu, bagaimanakah tentang KEKUATAN SAMĀDHI?”. DiterangkanNya sebagai berikut : “Duhai para Bhikkhu, siswa yang baik di dalam BUDDHASĀSANA ini memiliki KEKUATAN SAMĀDHI yang baik. Mereka memiliki SAMĀDHI yang sempurna, dan diterangkan sebagai berikut : “Demikianlah ia (Bhikkhu) menjauhkan diri dari keinginan nafsu indria, dan berdiam dalam Jhăna pertama, yakni suatu keadaan batin yang bergembira (pīti) dan berbahagia (sukha), yang masih disertai dengan Vitaka (pengarahan pikiran pada obyek) dan Vicără (usaha mempertahankan pikiran pada obyek). Kemudian setelah membebaskan diri dari Vitaka dan Vicără, ia memasuki dan berdiam dalam Jhăna kedua, yakni keadaan batin yang bergembira dan bahagia, tanpa disertai dengan Vitaka dan Vicără. Selanjutnya dalam keadaan batin seimbang yang disertai dengan perhatian murni dan jelas, tubuhnya diliputi dengan perasaan bahagia yang dikatakan oleh para Ariya sebagai ‘Kebahagiaan yang dimiliki oleh mereka yang hatinya seimbang dan penuh perhatian murni’ dan ia memasuki dan berdiam dalam Jhăna ketiga. Kemudian dengan menyingkirkan perasaan bahagia, dengan menghilangkan perasaan senang dan tidak senang yang telah dirasakan sebelumnya, ia memasuki dan berdiam dalam Jhăna keempat, yakni suatu keadaan yang benar-benar seimbang, yang memiliki perhatian murni (sati parisudhi), bebas dari perasaan bahagia dan tidak bahagia”. Demikianlah pelaksanaan Samădhi.


“Duhai para Bhikkhu, bagaimanakah tentang KEKUATAN KEBIJAKSANAAN?”. Diterangkan sebagai berikut :”Duhai para Bhikkhu, siswa-siswa di dalam BUDDHASĀSANA ini memiliki KEBIJAKSANAAN. Mereka memiliki KEBIJAKSANAAN yang sempurna, yang bisa mengingat akan muncul dan lenyapnya segala sesuatu. Ini adalah KEKUATAN KEBIJAKSANAAN”.


“Duhai para Bhikkhu hal-hal yang diterangkan inilah yang dinamakan Lima Kekuatan.”


Setelah Sang Bhagavã selesai berkhotbah, para Bhikkhu gembira dan senang hati.
 28. Karaniya Metta Sutta
Karaniyamatthakusalena,
Yantam santam padam abhi-samecca;
Sakko uju ca suhuju ca,
Suvaco cassa mudu anatimani.


Santussako ca subharo ca,
Appakicco ca sallahukavutti;
Santindriyo ca nipako ca,
Appagabbho kulesu ananu giddho.


Na ca khuddam samacare kinci,
Yena vinnu pare upavadeyyum;
Sukhino va khemino hontu,
Sabbe satta bhavantu sukhitatta:
Ye keci panabhut’atthi,
Tasa va thavara va anavasesa;
Digha va ye mahanta va,
Majjima rassaka anukathula
Dittha va ye ca adittha,
Ye ca dure vasanti avidure;
Bhuta va sambhavesi va,
Sabbe satta bhavantu sukitatta.
Na paro pararam nikubbetha,
Natimannetha katthaci nam kinci;
Byarosana patighasanna,
Nannamannassa dukkhamiccheyya.


Mata yatha niyam puttam
Ayusa ekaputtamanurakkhe;
Evampi sabbabhutesu
Manasambhavaye aparimanam.
Mettanca sabbalokasmim
Mansambhavaye aparimanam;
Uddham adho ca tiriyanca,
Asambham averam asapattam.


Titthancaram nisinno va,
Sayano va yavatassa vigatamiddho;
Etam satim adhittheyya,
Brahmam etam viharam idha-mahu.
Ditthinca anupagamma,
Silava dassanena sampanno;
Kamesu vineyya gedham,
Na hi jatu gabbhaseyyam puna-reti ti.  
Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang
tangkas dalam kebaikan
Untuk mencapai ketenangan
Ia harus mampu, jujur, sungguh jujur,
Rendah hati, lemah lembut, tiada sombong.


Merasa puas, mudah disokong/dilayani
Tiada sibuk, sederhana hidupnya,
Tenang inderanya, berhati-hati,
Tahu malu, tak melekat pada keluarga.


Tak berbuat kesalahan walaupun kecil
Yang dapat dicela oleh Para Bijaksana
Hendaklah ia berpikir: Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram
Semoga semua makhluk berbahagia.


Makhluk hidup apapun juga
Yang lemak dan kuat tanpa terkecuali
Yang panjang atau besar
Yang sedang, pendek, kecil atau gemuk


Yang tampak atau tak tampak
Yang jauh atau pun dekat
Yang terlahir atau yang akan lahir
Semoga semua makhluk berbahagia


Jangan menipu orang lain,
Atau menghina siapa saja,
Jangan karena marah dan benci
Mengharap orang lain celaka.


Bagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwanya
Melindungi anaknya yang tunggal
Demikianlah terhadap semua makhluk
Dipancarkannya pikiran (kasih sayangnya) tanpa batas.


Kasih sayangnya ke segenap alam semesta
Dipancarkannya pikiran itu tanpa batas
Ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling
Tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan


Selagi berdiri, berjalan atau duduk,
Atau berbaring, selagi tiada lelap,
Ia tekun mengembangkan kesadaran ini,
Yang dikatakan: Berdiam dalam Brahma


Tiada berpegang pada pandangan salah (tentang atta / aku),
Dengan Sila dan penglihaan yang sempurna
Hingga bersih dari nafsu indera,
Ia tak akan lahir dalam rahim mana pun juga.


 29. Mangala Sutta
Evamme sutam
Ekam samayam Bhagava
Savatthiyam viharati
Jetavanne anathapindikassa
Arame


Atha kho annatara devata, abhikkantaya ratiya abhikkantavanna kevalakappam jetavanam obhasetva.
Yena Bhagava tenupasankami, upasanhamitva Bhagavantam abhivadetva ekamantam atthasi, ekamantam thitakho sa devata Bhagavantam gathaya ajjhabhasi :


Bahudeva manussa ca
Mangalani acintayum 
Akankhamana sotthanam
Bruhi mangalamuttamam


Asevana ca balanam
Panditananca sevana
Puja ca pujaniyanam
Etammangalamuttamam


Patirupadesavaso ca
Pubbe ca katapunnata
Attasammapanidhi ca
Etammangalamuttamam


Bahusaccanca sippanca
Vinayo ca susikkhito
Subhasita ca ya vaca
Etammangalamuttamam


Matapitu upatthanam
Puttadarassa sangaho
Anakula ca kammanta
Etammangalamuttamam


Dananca dhammacariya ca
Natakananca sangaho
Anavajjani kammani
Etammangalamuttamam


Arati virati papa
Majjapana ca sannamo
Appamado ca dhammesu
Etammangalamuttamam


Garavo ca nivato ca
Santutthi ca katannuta
Kalena dhammasavanam
Etammangalamuttamam


Khanti ca sovacassata
Samanananca dassanam
Kalena dhammasakaccha
Etammangalamuttamam


Phutthassa lokadhammehi
Cittam yassa na kampati
Asokam virajam khemam
Etammangalamuttamam


Etadisani katvana
Sabbatthamaparajita
Sabbattha sotthim gacchanti
Tantesam mangalamuttaman’ti


Demikianlah telah kudengar:
Pada suatu ketika Sang Bhagava
Menetap di dekat Savatthi
Di hutan Jeta di Vihara Anathapindika.


Maka datanglah dewa, ketika hari menjelang
pagi, dengan cahaya yang cemerlang menerangi
seluruh hutan Jeta.


Menghampiri Sang Bhagava dan menghormat Beliau, 
lalu berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dewa
itu berkata kepada Sang Bhagava dalam syair ini:


Banyak dewa dan manusia
Berselisih paham tentang Berkah
Yang diharap membawa keselamatan
Terangkanlah, apa Berkah Utama itu


“Tak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana,
Bergaul dengan mereka yang bijaksana
Menghormat pada mereka yang patut dihormat, 
Itulah Berkah Utama.


Hidup ditempat yang sesuai
Berkat Atau menghina siapa saja,
Jangan karena marah dan benci
Mengharap orang lain celaka.


Bagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwanya
Melindungi anaknya yang tunggal
Demikianlah terhadap semua makhluk
Dipancarkannya pikiran (kasih sayangnya) tanpa batas.


Kasih sayangnya ke segenap alam semesta
Dipancarkannya pikiran itu tanpa batas
Ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling
Tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan


Selagi berdiri, berjalan atau duduk,
Atau berbaring, selagi tiada lelap,
Ia tekun mengembangkan kesadaran ini,
Yang dikatakan: Berdiam dalam Brahma


Tiada berpegang pada pandangan salah (tentang atta / aku),
Dengan Sila dan penglihaan yang sempurna
Hingga bersih dari nafsu indera,
Ia tak akan lahir dalam rahim mana pun juga.


 37. Ettavata
Ettavata ca amhehi 
Sambhatam punnasampadam
Sabbe deva anumodantu 
Sabba sampatti siddhiya


Ettavata ca Amhehi 
Sambhatam Punnasampadam 
Sabbe Satta Anumodantu
Sabba Sampatti Siddhiya


Ettavata ca Amhehi 
Sambhatam Punnasampadam 
Sabbe Satta Anumodantu
Sabba Sampatti Siddhiya


Akasattha Ca Bhummattha 
Deva naga Mah’iddhika 
Punnam Tam Anumoditva
Ciram Rakkhantu Perdamaian Dunia


Akasattha Ca Bhummattha 
Deva naga Mah’iddhika 
Punnam Tam Anumoditva
Ciram Rakkhantu Indonesia


Akasattha Ca Bhummattha 
Deva naga Mah’iddhika 
Punnam Tam Anumoditva
Ciram Rakkhantu Vihara Bodhi


Idam vo natinam hotu 
Sukhita Hontu Natayo (3x)
Devo Vasatu Kalena 
Sassa Sampatti Hotu Ca 
Phito Bhavatu Loko Ca
Raja Bhavatu Dhammiko


Akasattha Ca Bhummattha 
Deva naga Mah’iddhika 
Punnam tam anumoditva
Ciram rakkhantu vihara / cetya ……


Akasattha ca bhummattha 
Deva naga mah’iddhika 
Punnam am anumoditva
Ciram rakkhantu sasanam


Akasattha ca bhummattha 
Deva naga mah’iddhika 
Punnam tam anumoditva
Ciram rakkhantu desanam


Akasattha ca bhummattha 
Deva naga mah’iddhika 
Punnam tam anumoditva
Ciram rakkhantu no guru

Akasattha ca bhummattha 
Deva naga mah’iddhika 
Punnam tam anumoditva
Ciram rakkhantu mam param’ti
Sebanyak kami telah
Mencapai dan mengumpulkan jasa.
Semoga semua dewa turut bergembira,
Agar mendapat keuntungan beraneka warna


Sebanyak kami telah
Mencapai dan mengumpulkan jasa.
Semoga semua dewa turut bergembira,
Agar mendapat keuntungan beraneka warna


Sebanyak kami telah
Mencapai dan mengumpulkan jasa.
Semoga semua dewa turut bergembira,
Agar mendapat keuntungan beraneka warna


Semoga para makhluk hidup di angkasa dan di bumi, 
Para dewa dan naga yang perkasa
Setelah menikmati jasa-jasa ini, 
Selalu melindungi perdamaian dunia


Semoga para makhluk hidup di angkasa dan di bumi, 
Para dewa dan naga yang perkasa
Setelah menikmati jasa-jasa ini, 
Selalu melindungi Indonesia.


Semoga jasa-jasa ini melimpah
Pada sanak keluarga yang telah meninggal
Semoga mereka berbahagia..


Semoga hujan tepat pada musimnya
Semoga dunia maju dengan pesat
Serta selalu bahagia dan damai
Semoga Pemerintah / Pemimpin berlaku lurus.


Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi
Para dewa dan naga yang perkasa
Setelah menikmati jasa-jasa ini,
Selalu melindungi Ajaran


Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi
Para dewa dan naga yang perkasa
Setelah menikmati jasa-jasa ini,
Selalu melindungi pembabaran Dharma


Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi
Para dewa dan naga yang perkasa
Setelah menikmati jasa-jasa ini,
Selalu melindungi kita semua.


 38. Pattidana
Punassidani katassa
Yanannani katani me
Tesanca bhagino hontu
Sattanantappamanaka


Ye Piya gunavanta ca
Mayham matapitadayo
Dittha me capyadittha va
Anne majjhattaverino


Satta titthanto lokasmim
Te bhumma catuyonika
Pancekacatuvokara
Samsaranta bhavabhave


Natam ye pattidanamme
Anumodantu te sayam
Yecimam nappajananti
Deva tesam nivedayum


Maya dinnanapunnanam
Anumodanahetuna
Sabbe satta sada hontu
Avera sukhajivino
Khemappadanca pappontu
Tesasa sijjhatam subha


Semoga jasa-jasa yang kuperbuat
Kini atau di waktu lain
Diterima oleh semua makhluk di sini
Tak terbats, tak ternilai;


Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur
Seperi ayah dan ibu
Yang terlihat dan tidak terlihat
Yang bersikap netral atau bermusuhan;


Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta
Di tiga alam, empat jenis kelahiran
Terdiri dari lma, satu, atau empat bagian
Mengembara di alam-alam besar kecil;


Semoga dengan persembahan jasaku ini
Setelah mengetahui mereka bergembira,
Dan kepada mereka yang tidak mengetahui
Semoga para dewa memberitakannya; 


Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini
Yang membawa kegembiraan,
Semoga semua makhluk selamanya
Hidup bahagia, bebas dari kebencian
Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian
Semoga cita-cita luhur mereka tercapai.Iklan

Posted on 31 Maret 2011, in buku buddhis, dasar agama Buddha, Lain-lain, Therawada. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. Terima Kasih atas upaya Penulisan partita Nya. Agar menyempurnakan Tujuan baiknya, mohon di Cek kembali partita Nya Kasih banyak kesalahan salah pengetikan,terima Kasih semoga karma baik melimpah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: